Herritslev by og sogn, Guldborgsund kommune

Befrielsessten i Herritslev by og sogn, Guldborgsund kommune Befrielsesstenen står i et anlæg ved kirken i Herritslev, hvor Solgårdsvej munder ud i Sakskøbingvej, 4880 Nysted.
GPS-koordinater (link): 54.694341 11.666888
Anlæg og sten er anlagt i 1949-50.
Under Christian den Tiendes monogram lyder teksten:
VOR FRIHED VOR DYREBARESTE SKAT
BLEV VI BERØVET VED FJENDELIST BRAT
9 APRIL 1940
MØRKE OVER DANMARK I FEM AAR LAA
LANDETS SØNNER OFRED LIV SAA VI KUNNE NAA
5 MAJ 1945
KLOKKERNE RINGED BEFRIELSEN IND
TOLKENDE TAK I HVERT HJERTE OG SIND
Initiativet til rejsningen af stenen blev taget af gårdejer Hans Christensen og sognepræst K.J.L. Toft. Stenen blev fundet ved Herritslev Skovgård og inskriptionen skyldes præstefruen.