Herrestrup by, Grevinge sogn, Odsherred kommune

Befrielsessten i Herrestrup by, Grevinge sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står i den nordlige ende af sportspladsen på hjørnet af Nykøbingvej og Vestergade, 4571 Grevinge.
Teksten er:
REJST
TIL MINDE OM
DANMARKS BEFRIELSE
4. MAJ 1945
DA LØFTED GUD
SIT RETFÆRDS SVÆRD
I STRID MOD MØRKE
MAGTERS HÆR