Gullestrup by og sogn, Herning kommune

Befrielsessten i Gullestrup by og sogn, Herning kommune Befrielsesstenen står på Trælundvej 5, nord for Gullestrup Skolens P-plads, Gullestrup, 7400 Herning.
GPS-koordinater (link): 56.169427 8.972181
Øverst er Christian den Tiendes monogram.
Nedenunder er teksten:
9 APRIL 1940 - 5 MAJ 1945

DANMARK VAR LÆNKET
FEM LANGE AAR
FRIHED BLEV SKÆNKET
EN HERLIG DAG I VAAR
TAK VI SKYLDER GUD
FOR FREDENS GLÆDESBUD
Afsløringen af mindestenen formede sig som en højtidelig begivenhed den 5. maj 1948. Stenen var dækket af Dannebrog og et par unge kvinder afslørede den. Borgmester Munk-Poulsen holdt en tale. Formanden for stenens legatbestyrelse, lærer Holger Rørbæk-Madsen i Gullestrup, takkede borgmesteren og overdrog stenen til Herning byråd. Borgmesteren lovede at værne om stenen.
Stenen er fundet i Fonvad ved Snejbjerg. Stenhugger, Glem-Hansen, Herning har udført inskriptionen, der er forfattet af lærer Anna Rørbæk Madsen og Vilhelm Mikkelsen. Sidstnævnte havde i 1941 stiftet et legat til gavn for Gullestrup. Den første opgave for legatet blev netop at bekoste mindestenen.