Grynderup by og sogn, Rebild kommune

Befrielsessten i Grynderup by og sogn, Rebild kommune Befrielsesstenen står i krydset Bratbjergvej 27 og Gl. Tværvej, 9610 Nørager.
GPS-koordinater (link): 56.709813 9.671118
Under Christian den Tiendes monogram lyder teksten:
5 MAJ1945
AT VI MAA VÆRE DENNE GUDS NAADE VÆRDIG