Grønbæk by og sogn, Silkeborg kommune

Befrielsessten i Grønbæk by og sogn, Silkeborg kommune Befrielsesstenen står ved vestsiden af Præstevangen overfor Præstevangen nr. 4 (Maskinfabrikken DUKS), Grønbæk, 8643 Ans.
GPS-koordinater (link): 56.270177 9.619695
Beboere i Grønbæk og omegn rejste befrielsesstenen i 1946.
Teksten er:
TIL MINDE OM
FRIHEDEN
5 MAJ 1945
STOLT SVÆVED DEN ØRN OVER DANMARKS LAND
SMAAFUGLENE SØRGED VED SKOV OG STRAND
OG AARENE VARE SAA TUNGE
DA BLINKED PAA HIMLEN LYNILDENS BRAND
ØRNEN SANK LAMMET BAG NATSKYENS RAND
SAA LIFLIGT NU FUGLENE SJUNGE

LOVER HERREN THI HAN ER GOD OG HANS MISKUNDHED VARER EVINDELIG
GRØNBÆK OG OMEGNS BEBOERE REJSTE I TAKNEMMELIGHED DETTE MINDE
AARET 1946