Grevindeskov, Tureby sogn, Faxe kommune

Befrielsessten i Grevindeskov, Tureby, Faxe kommuneBefrielsesstenen står i Grevindeskoven i en vejtrekant i vestdelen af skoven - vest for jernbanen, nord for Ingelstrup, 4682 Tureby.
GPS-koordinater (link): 55.369872 12.057831
Mindestenen er tresidet. På siden, der vender mod nord er teksten:
5 MAJ 1945
På siden mod syd er teksten:
Kæmp for
alt hvad
du har kært
dø om saa det
gælder. Da er
livet ej saa svært
Døden ikke heller