Gisselfeld gods, Bråby sogn, Faxe kommune

Befrielsessten ved Gisselfeld gods, Bråby sogn, Faxe kommune Befrielsesstenen står i et anlæg, hvor Nielstrupvej munder ud i Gisselfeldvej, 4690 Haslev.
GPS-koordinater (link):  55.289168 11.968366
Teksten er:
DANMARKS FRIHEDSKÆMPERE
9 APRIL 1940 - 5 MAJ 1945
KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆRT
DØ OM SAA DET GÆLDER
DA ER LIVET EJ SAA SVÆRT
DØDEN IKKE HELLER