Gånsager by, Vodder sogn, Tønder kommune

Dobbeltsten i Gånsager by, Vodder sogn, Tønder kommune Befrielses- og genforeningsstenen står i krydset Østerlundvej og Klostervej, 6780 Gånsager.
Der er tale om en såkaldt kombinations- eller dobbeltsten.
Teksten lyder:
Til Minde
om Genforeningen 1920
---------------
og
Befrielsesaaret
1945

SKÆNKET AF TØNDER AMTS VEJVÆSEN