Fædreneland
Efter slaget ved Slesvig by den 23. april 1948, hvor oprørerne i Slesvig-Holsten med støtte af den prøjsiske hær, overvandt danskerne, skrev Grundtvig denne fædrelandssang, som i maj 1848 kunne læses i tidsskriftet Danskeren. Grundtvigs to sønner, Johan og Svend havde meldt sig frivilligt til hæren.
Efter dette slag var det, at den prøjsiske hær rykkede op i Jylland.

Sidste linje i første vers er anvendt på genforeningsstenen i
Staby, Holstebro kommune

Sidste linjer i andet vers er anvendt på genforeningsstenen i
Rødding, Skive kommune,

Sidste linjer i andet vers er også anvendt på befrielsesstenen i
Tuse, Holbæk kommune,

Fædreneland!
ved den bølgede strand,
i den majgrønne lund,
ved det dejlige sund,
af de syngende vover omskyllet,
sidder bleg du i sorgen indhyllet;
dog for dig er det bedste tilbage,
thi end lever den gamle af dage!
...............
Fuglenes røst
spår dannemænds høst,
under mundharpeklang
og småpigernes sang
lykken vendes som skibet på voven,
lykken vendes som bladet i skoven,
til den lykke man aldrig så mage,
så end lever den gamle af dage!