Engelsholm Slot, Nørup sogn, Vejle kommune

Befrielsessten ved Engelsholm Slot, Nørup sogn, Vejle kommune Befrielsesstenen står i parken mellem søen og slottet, Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten.
Mindestenen blev rejst af daværende højskoleforstander Sune Andresen til minde om, at højskolen atter kunne fortsætte i egne bygninger efter, at tyskerne havde forladt dem.
Teksten øverst på fladen mod syd lyder:
29 AUGUST 1943
NEDERLAGET
VÆKKER
FREMTIDSSYNET
5 MAJ 1945
På sydsiden forneden er teksten:
LAD TYSKERNE BØDE
FOR DANMARK
På nordsiden foroven er teksten:
9
APRIL
1940
På nordsiden forneden er en lodret tekst:
MEN IMMER DET DAGES DOG PAANY
Den sidste linje er hentet fra Grundtvigs salme Den signede dag fra 1826.