Engelsholm Slot, Nørup sogn, Vejle kommune

Forside af befrielsessten på Engelsholm Slot, Vejle kommuneBefrielsesstenen står i parken mellem søen og slottet, Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten.
GPS-koordinater (link): 55.716012 9.317321 Siden mod søen af befrielsesstenen på Engelsholm Slot, Vejle kommune Den anden side af befrielsesstenen.
Mindestenen blev rejst af daværende højskoleforstander Sune Andresen til minde om, at højskolen atter kunne fortsætte i egne bygninger efter, at tyskerne havde forladt dem.
Teksten øverst på fladen mod syd lyder:
29 AUGUST 1943
NEDERLAGET
VÆKKER
FREMTIDSSYNET
5 MAJ 1945
På sydsiden forneden er teksten:
LAD TYSKERNE BØDE
FOR DANMARK
På nordsiden foroven er teksten:
9
APRIL
1940
På nordsiden forneden er en lodret tekst:
MEN IMMER DET DAGES DOG PAANY
Den sidste linje er hentet fra Grundtvigs salme Den signede dag fra 1826.