Ellinge by og sogn, Nyborg kommune

Befrielsessten i Ellinge by og sogn, Nyborg kommune Befrielsesstenen står ved siden af ejendommen Kirkeballe nr. 2 E, overfor kirken, 5540 Ullerslev.

Befrielsesstenen er rejst den 2. februar 1946 på foranledning af Ellinge bylaug.
Teksten lyder:
MINDE OM FREDEN
5. MAJ 1945
FREDENS DAG ER ATTER
VUNDET FREM
GUD VELSIGNE ALLE
DANSKE HJEM

REJST AF ELLINGE SOGNS
BYLAUG