Ejsing by og sogn, Holstebro kommune

Befrielsesminde i Ejsing by og sogn, Holstebro kommune Befrielsesmindet står på kirkepladsen Gl. Landevej 10 i Ejsing, 7830 Vinderup.
GPS-koordinater (link): 56.522621 8.785286
Stenene er sat op som en stendysse. På den store overligger står der:
9 APRIL 1940 - 5 MAJ 1945
FRA FJENDEVOLD TIL FOLKEFRIHED.
HAVDE HERREN IKKE VÆRET MED OS,
SAA HAVDE DE OPSLUGT OS LEVENDE
På den ene af de forreste sten står der:
CHRISTIAN X
DANMARKS KONGE
1912 - 1947
På den anden af de forreste sten står der:
FOLK OG KIRKE
I FÆLLES VIRKE
FOR SANDHED OG RET
Fra Niels Bundgaards bog kan jeg citere følgende: Da kirkegården i 1943 blev udvidet, fandt man i det gamle dige fire store sten, som man ikke ønskede at få lagt ind i det nye dige, men bevaret som et mindesmærke for Danmarks befrielse, der dog måtte komme. Da befrielsen kom i 1945, foranledigede menighedsrådet stenene rejst på kirkebakken, og de blev afsløret ved en stor fest søndag den 19. august 1945, hvor provst Steffensen indviede kirkens flag, og daværende kirkeminister Arne Sørensen afslørede mindestenen.