Ejerslev by og sogn, Morsø kommune

Befrielsessten i Ejerslev by og sogn, Morsø kommune. Befrielsesstenen står, hvor Lyngen munder ud i Ejerslevvej, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors.
Teksten lyder:
5 MAJ 1945

END ER DER
EN GUD FOR OVEN
DER RAADER
FOR DANMARKS SAG
Linjerne er fra Johs. Helms Jeg elsker de grønne lunde.