Dollerup Bakker, Dollerup sogn, Viborg kommune

Befrielsessten i Dollerup Bakker, Dollerup sogn, Viborg kommuneBefrielsesstenen står ved stien langs skrænten mod Hald sø, øst for ishuset, Ravnsbjergvej 70, 8800 Viborg.
Teksten lyder:
I TÆNDTE FOR DANMARK
I DYBESTE MULM
EN LYSENDE MORGENRØDE
KAJ MUNK

REJST I BEFRIELSESAARET 1945
AF TURISTFORENINGEN FOR VIBORG OG OMEGN