Den signede dag
Citatet, som går igen på flere genforenings- og befrielsesstene, stammer fra vers 13 i Grundtvigs salme fra 1826.
Uanset de mange referencer til netop dette vers, er det ikke medtaget i Folkehøjskolesangen attende udgave fra 2006.

Linjerne er anvendt på genforeningsstenen i
Gram by, Haderslev kommune,
Herning by, Herning kommune,
Hobro, Mariagerfjord kommune,
Højer, Tønder kommune,
Jelling, Vejle kommune.

Endvidere er linjerne anvendt på befrielsesstenen i
Engelsholm Slot, Vejle kommune
Pedersborg, Sorø kommune
Sønder Asmindrup, Holbæk kommune
Tjæreborg, Esbjerg kommune
Voldum, Favrskov kommune
Øster Jølby, Morsø kommune

Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!
...............
Som aldrig så lang er nogen dag,
at aften er jo i vente.
Så haver det lys og solbjerg-lag,
som Gud udi kirken tændte;
men immer det dages dog på ny,
hvor hjerterne morgen vente!