Bursø by og sogn, Lolland kommune

Befrielsessten i Bursø by og sogn, Lolland kommuneBefrielsesstenen står på trekanten ved hjørnet af Gl. Stationsvejs udmunding i Bursøvej i Bursø by, 4960 Holeby.
Under den Christian den Tiendes monogram står der:
5 MAJ 1945
GUD ALENE ÆREN
Befrielsesstenen blev afsløret den 5. maj 1948 efter en indsamling i sognet, der alt i alt indbragte ca. 1.100 kr.