Brylle by og sogn, Assens kommune

Befrielsessten i Brylle by og sogn, Assens kommune Befrielsesstenen står ved Brylle Fritidscenter overfor ejendommen Tobovej nr. 41, 5690 Tommerup.
GPS-koordinater (link): 55.329752 10.242646
I vinteren 1947 besluttede man, at der i Brylle skulle rejses en mindesten for befrielsen. I Mangårdens eng i Render lå der en stor, smuk sten, som var velegnet til formålet. Vinteren 1947 var meget streng, men intet var så galt, at det ikke var godt for noget. Den bundfrosne jord gjorde det nemlig muligt at trække stenen op på fast grund. Efter megen slid og trofast hjælp fra alle sider, blev stenen rejst ved den da nye sportsplads i Brylle søndag, den 14. september 1947.
På stenen står følgende:
9 APRIL 1940
TRANGE TIDER LANGSOMT SKRIDER
5 MAJ 1945
NU ER DET FORAAR OG DANMARK FRIT
VELSIGN DET HERRE FRA SUND TIL KLIT
SÆT DIG ET MAAL, DER KAN FYLDE DIG HELT
OG HOLDE BEGEJSTRINGEN VAAGEN