Brædstrup by og sogn, Horsens kommune

Befrielsessten i Brædstrup Folkepark, Brædstrup sogn, Skanderborg kommune Befrielsesstenen står i Brædstrup Folkepark, som ligger øst for rundkørslen i Søndergade, 8740 Brædstrup.
GPS-koordinater (link): 55.971556 9.612710.
4. maj 1955 indviede formanden for Borgerforeningen i Brædstrup, arkitekt H. Ehlers, denne mindesten eller "bautasten", som den også kaldes, for 10-årsdagen for Danmarks befrielse 4. maj 1945.
Overlæge Jes Jensen, Brædstrup, talte, og i kirken holdt pastor Holger Bennike en andagt.
Hjemmeværnet stod for et kæmpe fakkeltog med deltagelse af spejderkorpsene og ca. 2000 mennesker til Parken, hvor pastor Balslev, Sdr. Vissing, holdt talen.
Teksten på stenen:
1945 4 MAJ 1955