Brabrand by og sogn, Aarhus kommune

Befrielsesmonument i Brabrand Søpark, 8220 Brabrand Befrielsesstenen står i Brabrand Søpark ud for Qvistgaardsvej nr. 1, 8220 Brabrand.
GPS-koordinater (link): 56.151389 10.106507
Befrielsesmonumentet, der tillige tjener som minde om modstandsmanden Alf Tolboe Jensen, er rejst af en komite og blev indviet den 29. august 1946. Monumentet er udført af billedhuggeren Johan Galster.
Der er tekster på nord- og sydsiden. På østsiden er en kvinde med fredsdue og fremtidens baby, medens vestsiden forestiller en modstandsmand.
Teksten lyder på sydsiden af monumentet:
9 APRIL 1940
29 AUGUST 1943
5 MAJ 1945
DENNE STEN REJSTES TIL
VIDNESBYRD FOR SENE
SLÆGTER OM DANSK
VILJE TIL AT OFRE LIVET
FOR FÆLDRELANDET
DA DET VAR I NØD
Teksten lyder på nordsiden af monumentet
FOR
FRIHED OG RET
ALF JENSEN
14.9.1918 - 29.12.1943