Borrevejle, Gevninge sogn, Roskilde kommune

Borrevejle, Efterskolen Lindenborg, Gevninge sogn, Roskilde kommune Befrielsesstenen står på en bakke i den vestre del af parkanlægget omkring Efterskolen Lindenborg,
Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde..
GPS-koordinater (link): 55.653377 11.938883
Stenen er rejst i 1946 og udformet af billedhugger K. Hansen Glem.
Teksten lyder:
5 MAJ
1945
NATTEN ER BORTSVUNDEN
MORGENEN VED AT GRY
GAMLE DANMARKS RIGE
SKAL FØDES PAA NY