Bjergby by og sogn, Hjørring kommune

Befrielsessten i Bjerby by og sogn, Bjergby, 9800 HjørringBefrielsesstenen står i et anlæg, hvor Asdalvej munder ud i Skagen Landevej, Bjergby, 9800 Hjørring
Teksten er:
I TAKNEMMELIGHED
OG GLÆDE
OVER BEFRIELSEN 5 MAJ 1945
REJSTES DETTE MINDE