Birket by og sogn, Lolland kommune

Befrielsessten i Birket by og sogn, Lolland kommune Befrielsesstenen står på Bandholmvej, ud for Kragenæsvej ved branddammen.
GPS-koordinater (link): 54.903691 11.331616
Den 5. august 1945 blev der holdt sognemøde, hvor det blev eenstemmigt vedtaget at rejse en sten til varigt minde om Danmarks befrielse den 5. maj 1945.
Den mest ideelle plads lå, hvor nuværende Signe Stubsvej går ud i Bandholmvej. Området tilhørte Maribo Amt, så derfor ansøgte sognepræst Tage Lunn stiftskontoret i Nykøbing Falster om tilladelse til at benytte jordstykket. Dette blev bevilget.
En stenfisker havde fundet en egnet kæmpesten på 8 tons i Ståldybet mellem Kragenæs og Fejø.
Den 8. oktober 1945 var anlægget klar. Omkring pladsen var der rejst en mængde flagstænger, og stenen var dækket med Dannebrog. Sadelmager Helwig bød på udvalgets vegne velkommen og takkede alle, der havde været behjælpelige.
Lærer Anker Olsen talte om Danmark og det danske folk, der gennem krigen havde forstået at hævde sig og skabe respekt om sig. Han skildrede folket i arbejde og fest. Ingen forstår at feste som danskerne, men dybest er festen, når kirken står bag. Kirken er historie plantet i nutiden og i den mindes vi vore forfædre. Lærer Olsen sluttede med et LEVE for et Danmark, hvor konge og folk i fred kan samles om fremtidens opgaver. Derefter sang man nationalsangen.
Pastor Tage Lunn sagde, at stenen rejses til minde om befrielsen, men ikke for at holde hadet til undertrykkerne vedlige. Må Gud, der bevarede Danmark i onde tider, også bevare landet i fremtiden.
Derefter afslørede 2 hvidklædte piger stenen, der bærer denne indskrift:
DANMARK FRIT I TUSIND AAR
BLEV BUDT VOLD OG TRÆLLEKAAR
LANDETS LYKKE ØDTES
DOG VED SLAG AF VENNERS HÆR
OG VED TRODS MOD FJENDERS FÆRD
FRIHED ATTER FØDTES

5. MAJ 1945
ÆREN ER GUDS I DET HØJE
REJST AF BEBOERE I BIRKET SOGN
På bagsiden lyder teksten:
KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆR
DØ OM SÅ DET GÆLDER