Aulum by og sogn, Herning kommune

Mindesten om flere begivenheder herunder befrielsen i Aulum Anlæg, Danmarksgade 38-40, 7490 AulumBefrielsesstenen står i Aulum Anlæg, Danmarksgade 38-40, 7490 Aulum
Mindestenen er en kombinationssten, der både minder om de slesvigske krige såvel som befrielsen af Sønderjylland ved genforeningen og Danmark af den tyske besættelse. Den blev rejst i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.
Teksten lyder:
DANMARK
VORT ELSKED HJEM
1848 - 1851
1864 - 1920
1940 - 1945
FÆDRELAND OG GRUNDLOVSORD
MED HUNDREDE ÅR I PAGT
TRE OVERGREB FRA ØRNEKLO
TILBAGEVIST VED MAGT
OG RET I HÅB OG TRO.