Alstrup by og sogn, Vesthimmerland kommune

Mindesten i Alstrup by og sogn, Vesthimmerlands kommuneBefrielsesstenen står vest for Alstrup kirke. Mod syd fra Anneksvej går en vej fra, der fører til befrielsesstenen.
Denne mindesten er rejst af gårdejer Kr. Graversen Nielsen i 1945. Den er også et mindesmærke for en polsk RAF-pilot, W.P. Wasik, som overlevede et flystyrt DEN 29. august 1944 i Louns Bredning. Piloten fik sit første måltid hos Graversen Nielsen. Teksten lyder:
DANMARKS BEFRIELSE
9 APRIL 1940
29.8.43 - 30.8.44
5 MAJ 1945
VERDEN SIG VÅNDED
I VILDSKABENS VOLD
LANDET BLEV HÆRGET
OG KNÆKKET DETS SKJOLD
MAND SKAL MANE
TIL TIDERNES TARV
VÆRN OM DIN ÆRE
DIN TRO OG DIN ARV