Alstrup by og sogn, Vesthimmerland kommune

Mindesten i Alstrup by og sogn, Vesthimmerlands kommune Befrielsesstenen står vest for Alstrup kirke. Mod syd fra Anneksvej går en vej fra, der fører til befrielsesstenen.
GPS-koordinater (link): 56.698893 9.267091
Denne mindesten er rejst af gårdejer Kr. Graversen Nielsen i 1945. Den er også et mindesmærke for en polsk RAF-pilot, W.P. Wasik, som overlevede et flystyrt den 29. august 1944 i Louns Bredning. Piloten fik sit første måltid hos Graversen Nielsen. Teksten lyder:
9 APRIL 1940
29.8.43 - 30.8.44
5 MAJ 1945
VERDEN SIG VÅNDED
I VILDSKABENS VOLD
LANDET BLEV HÆRGET
OG KNÆKKET DETS SKJOLD
MAND SKAL MANE
TIL TIDERNES TARV
VÆRN OM DIN ÆRE
DIN TRO OG DIN ARV