Aastrup by og sogn, Guldborgsund kommune

Befrielsessten i Aastrup by og sogn, Guldborgsund kommune Befrielsesstenen står på hjørnet af Aastrupvej og Lundeskolevej, 4871 Horbelev.
GPS-koordinater (link): 54.849177 12.085302
Befrielsesstenen i Aastrup indgår i en flerhed af mindesten, som der knytter sig en særlig historie til.
I 1939 blev et udvalg nedsat med provst Ove Degenkolw som formand med henblik på at rejse et genforeningsminde. Det kom på sognerådets dagsorden for 10. april 1940, men den tyske besættelse af Danmark dagen før bevirkede, at planen om en mindesten blev udskudt.
Efter befrielsen blev planen aktualiseret, og en komité med førstelærer H. Fr . Olsen som formand besluttede, at man nu ville rejse tre sten, nemlig en for Genforeningen, en for Befrielsen og en for Kongen. Stenene blev skænket af Det classenske Fideikommis. Stenhugger Schiøler, Nykøbing Falster udførte inskriptionerne, herunder indskrifterne med landsbynavne på de 11 små sten, der står i anlægget.
Efter en festgudstjeneste søndag den 16. september 1945 - forrettet af biskop N.M. Plum - samledes ca. 500 beboere på festpladsen, hvor unge piger efter en ny tale af Plum afslørede alle 3 mindesten.

Teksten er:
1940
MED SVIG OG VOLD
BLEV DANMARK BUNDET
VED SAMMENHOLD
BLEV FRIHED VUNDET
1945