Ålkær by, Nustrup sogn, Haderslev kommune<

Kombineret genforenings- og befrielsessten i Ålkær by, Nustrup sogn, Haderslev kommune Befrielsesstenen står ved vejkrydset Ribevej - Ålkærvej, Ålkær by, 6500 Vojens.
Den kombinerede genforenings- og befrielsessten blev afsløret af lærer Steffen Steffensen, Ålkær skole, den 10. juli 1946.
Det er også Steffen Steffensen, der har forfattet teksten:
Engang befriet fra fremmed Vælde
Nu Voldsmænds Lænker blev brudt paany
Om Herrens Naade skal Stenen melde
og tolke Takken fra Egn og By