Ålkær by, Nustrup sogn, Haderslev kommune<

Kombineret genforenings- og befrielsessten i Ålkær by, Nustrup sogn, Haderslev kommune Befrielsesstenen står ved vejkrydset Ribevej - Ålkærvej, Ålkær by, 6500 Vojens.
GPS-koordinater (link): 55.255680 9.113952
Den kombinerede genforenings- og befrielsessten blev afsløret af lærer Steffen Steffensen, Ålkær skole, den 10. juli 1946, altså på årsdagen for Sønderjyllands genforening med det øvrige Kongerige.
Det er også Steffen Steffensen, der har forfattet teksten:
1920 - 1945
Engang befriet fra fremmed Vælde
Nu Voldsmænds Lænker blev brudt paany
Om Herrens Naade skal Stenen melde
og tolke Takken fra Egn og By